BIURO PROJEKTU

ul. Bukowa 20/1, 55-010 Święta Katarzyna

e-mail: punkt.nowaszansa@mailmix.pl

tel. 791 171 325

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek, godz. 12:00 - 15:00
wtorek, godz. 14:00 - 17:00
czwartek, godz. 09:00 - 12:00
piątek, godz. 10:00 - 12:00

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Koordynator projektu (lider) – Małgorzata Mickiewicz-Kawalec

e-mail: malgorzata.mk@prokonto.pl

tel. 535 066 850

Koordynator projektu (partner) - Małgorzata Karpa

e-mail: mkarpa@umsiechnice.pl

tel. (71) 786 09 49

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 178 319,80 zł, jakie Spółdzielnia Socjalna „Nowa Szansa” otrzymała ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 15 dzieci z terenów wiejski Gminy Siechnice nieobjętych uprzednio edukacją przedszkolną będzie miało możliwość jej podjęcia.

Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-02.094/12

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.01-02-094/12

Tytuł projektu: Punkt Przedszkolny „Nowa Szansa”

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. - 30.06.2014 r. – bezpłatnie, od 01.07.2014 r.- odpłatnie (na zasadach, które zostaną określone w późniejszym terminie)